Offshorecontainrar

Vi erbjuder specialanpassade offshore containrar som uppfyller kraven enligt internationell standard. Vi formar givetvis containrarna efter dess destination och ansvarar för att ha uppdaterad information om vilka krav som ställs på exempelvis el och arbetsmiljö vid slutdestinationen.

En container utformad efter era önskemål, anpassad för transport och arbete offshore.

Containerlösningar som passar alla

WorkCon har containerlösningar som passar alla. En container där era önskemål bestämmer.
Ni har en idé – vi gör den till verklighet.

WorkCon

WorkCon har containerlösningar
som passar alla. En container där era
önskemål bestämmer.

at WillStrohl.Modules.OpenGraph.OpenGraphWriter.OpenGraphStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
END OF LOG