Verkstadscontainrar

En verkstadsinredd container utformad efter era behov. Med vår verkstadsinredning innehåller containern allt som behövs för att utforma en bra, säker och mobil verkstad.

Vi erbjuder standardutrustade sjöfraktscontainrar i storleken 8-40 fot, med bland annat isolerings- och skyddsinklädda väggar och tak, värmeelement, belysning, fuktstyrd fläkt och säkerhetslås. Våra containrar är alltid konstruerade efter de krav och kriterier som ställs. Vi formar givetvis containrarna efter dess destination och ansvarar för att ha uppdaterad information om vilka krav som ställs på exempelvis el och arbetsmiljön vid slutdestinationen.

Containerlösningar som passar alla

WorkCon har containerlösningar som passar alla. En container där era önskemål bestämmer.
Ni har en idé – vi gör den till verklighet.

WorkCon

WorkCon har containerlösningar
som passar alla. En container där era
önskemål bestämmer.

at WillStrohl.Modules.OpenGraph.OpenGraphWriter.OpenGraphStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
END OF LOG